Ustanovitev leta 1970
Cilji kluba
Iskanje lastne domovine
Naraščaj - bodočnost kluba
Preselitev k Slovenski gimnaziji
Nova domovina v Športnem parku Welzenegg