Od leta 2007 naprej imajo vsa moštva SAK-ja enotno oblikovane drese. Za dezajn dresov je bil odgovoren znani koroški umetnik RUDI BENETIK. Uradna predstavitev novih dresov je bila decembra 2006.

- Reklama na dresih
Reklama na panojih je ena izmed najučinkovitejših prezentacij Vašega podjetja na našem stadionu. Velikost reklamnih panojev je od 200 cm x 90 cm naprej. Predstavite Vaše podjetje in Vaše izdelke v obliki napisov, slik ali logotipov.

- Reklama na panojih
Bodi si kot sporočilo po zvočnikih ali pa predvajanje Vaših reklamnih posnetkov: distribuirajte Vaše reklamno sporočilo akustično na stadionu!

- Reklamna sporočila
Pri najzvestejših pristaših SAK-a ste na ta način prisotni skozi celo leto!

- VIP kartice
Namestite logo Vašega podjetja na vstopnicah SAK. Tako je zagotovljeno, da Vas opazijo že ob prihodu v športni park.

- Vstopnice
Brezplačni izvod časopisa daje aktualne informacije o SAK-u in nasprotnikovem moštvu. SAK-novice izhajajo ob vsaki tekmi na domačem igrišcu.

- SAK News
Vaš nastop po tekmah pred kamero! Pri intervjujih Vas predstavimo v pravi luči!

- Pano za intervjuje
… kjer se nešteto pristašev nogometa dnevno informira. Izkoristite možnost v ciljno skupino usmerjene reklame.

- Reklama na klubski spletni strani
Dnevno na poti in dnevno biti pred očem ljudem – s štirimi busi SAK-a ste prezentni na cestah cele Avstrije.

- Reklama na društvenih busih
Vaša reklama na lepakih in letakih.

- Reklama na lepakih
S SAK SMS-SERVISEM vedno biti na tekočem! SAK Celovec nudi članom in pristašem poseben servis. Preko sms-ov dobite brezplačno aktualne informacije, rezultate, SAK-novice neposredno na vaš mobitel. Takoj po dogodku in dolgo pred časopisnim poročilom – SAK-pristaši imajo prednost.

- SAK SMS servis
Že dolgo pred tekmami ste reklamno učinkovito vidni!

- Majice za ogrevanje
Priljubljena možnost ob priliki domačih tekmah SAK-a stati v središču pozornosti!

- Sponzoring žoge

Povežite se z našim oddelkom za marketing pod marketing@sak.at!