skupinska-slika
odbor SAK Posojilnica Bank
SAK kuratorij Dr. Sturm Marjan

Wrolich Paco

Dr. Ramšak Ivan

Dolinar Lojze

Gregorič Stan

Smrtnik Benjamin

Kordesch Lukas

Poslovodeči prezident Wieser Marko
Generalni sekretar Kumer Silvo
Namestnik odbornika Isopp Mirko

Zablatnik Augustin

Blagajnik Blažej Milan
Odborniki

Wieser Stefan

Mag. Kulmesch Markus

Igor Ogris

Računska nadzornika Perč Jurij

Wieser Vinko