Častne funkcije
Častni člani v zlatu

Matevž Wieser

Dr. Roland Grilc

Častni člani

Joško Wrolich

Albert Smrečnik

Štefan Gregorič

Albin Waldhauser

Ivan Ramšak

Rudi Merljak

Joza Habernik