Lastnik medija:

Slovenski atletski klub
Durchlaßstr. 42/1
A-9020 Klagenfurt/Celovec

Tel.: (+43) (0)463 500 610
Fax: (+43) (0)463 500 610 – 4
office@sak.at
www.sak.at

Koncept in izdelava:

Mag. Markus Kulmesch (web&more) & Marcelino d.o.o. (www.marcelino.si)
Izključitev odgovornosti:

Pravice intelektualne lastnine
Spletno mesto je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na spletnem naslovu www.sak.at (v nadaljevanju: spletno mesto). Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v spletno mesto, je SAK Celovec.

Vse pravice pridržane
Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletnega mesta (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.

Omejitev uporabe informacij in gradiv
Informacije in gradiva, ki so prikazana na tem spletnem mestu, lahko uporabnik naloži iz strežnika za svojo osebno, domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.sak.at ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano.
SAK Celovec ne odgovarja za obliko in vsebino spletnega mesta, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.sak.at. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost za SAK Celovec za vse primere izključena.

Omejitev odgovornosti
SAK Celovec se bo trudil, da bodo podatki na spletnem mestu pravilni in ažurni, vendar SAK Celovec niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi Spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah spletnega mesta ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletnega mesta ali nezmožnosti uporabe le-tega. SAK Celovec lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni spletno mesto.

Varstvo osebnih podatkov
Kakršnekoli podatke, ki jih SAK Celovec pridobi na kakršenkoli način preko spletnega mesta, so namenjeni izključno za lastno rabo in jih SAK Celovec varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov  in obligacijskem zakoniku.

Splošno
Za morebitne spore iz naslova uporabe apletnega mesta se uporabi avstrijska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Celovcu. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.