Občni zbor je potrdil pot SAK
SAK Klagenfurt Vorstand erhielt 100% Vertrauen

Na občnem zboru SAK Posojilnica Bank je bila potrjena doslejšnja pot kluba. V naslednjih treh letih sta cilja lastni stadion v Celovcu ter je povišanje števila ekip na 25.

Na občnem zboru je Slovenski atletski klub ovrednotil poslovanje kluba od občnega zbora leta 2009 do danes. Od obstoja regionalne lige do danes je SAK že 15 let med top 3 nogometnimi klubi na Koroškem. Prezident Franzi Wieser je dejal, da je to tudi glavni cilj za prihodnje. Klub se pozitivno razvija iz leta v leto na vseh področjih, višek v zgodovini SAK pa bo gotovo lastni stadion v Celovcu, tako Franci Wieser. Priprave za projekt stadion SAK so v polnem teku in ga za SAK dnevno spremljata Marko Wieser in Silvo Kumer.

Finance
Poslovodeči prezident Marko Wieser je poročal o visokih dajatvah za finančni urad in za zavarovalnico, ki sta s svojimi visokimi zahtevami prizadela klube v regionalni ligi in seveda tudi SAK. Marko Wieser: „Dajatve za finančni urad in zavarovalnico so vse klube prisilile k spremembami in zelo bremenijo proračun.“ Ker je Koroška gospodarsko šibkejša v primerjavi s Štajersko in Zgornjo Avstrijo, koroški klub težje najdejo večje spozorje. Situacija pri celovški Avstriji kaže, kako finančno napeto je trenutno v regionalni ligi. SAK pa se je tudi zadnjih letih vedno lahko zanesel na svoje partnerje, zato se je Wieser posebej zahvalil pri glavnemu sponzorju Zvezi Bank, pri podjetju V&D, pri Uradu za Slovence v zamejstvu, pri mestu Celovec ter pri deželi Koroški.

Infrastruktura
V zadnji treh letih je SAK-u uspelo kljub temu število ekip povečati na 16, največja koraka naprej pa sta bila ustanovitev nogometne akademije SAK na Slovenski gimnaziji ter ustanovitev amaterske ekipe SAK, ki se je že v prvem letu povzpela v 1. razred in to čeprav so igralci stari v poprečju šele 17 let.
Poslovodeči prezident SAK Marko Wieser je še poudaril, da si največji razvoj v prihodnje pričakuje od lastnega stadiona. S tem bi SAK imel popolnoma funkcionalo infrastrukturo, s centrom za naraščaj pri Slovenski gimnaziji, s centrom na novem stadionu v Celovcu in na dveh igriščih SAK v Pliberku.
Wieser je tudi še omenil, da je SAK ponosen, da predseduje na Nogometni zvezi (KFV) celotni regionalni ligi funkcionar SAK; Silvo Kumer je bil v to funkcijo izvoljen že v drugo periodo. Posebej je Wieser omenil tudi dobro sodelovanje s predsednikom Slovenske športne zveze Marijanom Velikom in mu izrekel zahvalo za vsestransko pomoč.

Generalni sekretar SAK Silvo Kumer je v svojem poročilu podrobno poročal o izboljšanih odnosih SAK do mesta Celovec in dežele Koroške, ki podpirata SAK pri prizadevanjih za lastni stadion. To ni bilo vedno tako, kar sta potrdila tudi navzoča častna člana Matevž Wieser in Joza Habernik. SAK so namreč desetletja v Celovcu obravnavali podobno kot azilanta v lastni deželi. Leta 1992 za 40-letnico pa je SAK dobil podeljen od župana mestni grb in danes najvišji predstavniki mesta Celovec redno obiskujejo prireditve SAK.
Generalni sekretar Silvo Kumer je še poudaril, da razvoj pri naraščaju nikoli ne bi bil mogoč v tem obsegu (16 ekip, akademija na gimnaziji, dva centra, amaterska ekipa), če ne bi Urad za Slovence po svetu od leta 1992 naprej pospeševal jezikovno-športne projekte SAK, ki ima danes 150 aktivnih mladih igralcev do 16 let; število se bo v naslednjih letih dvignilo nad 200.

Sprememba pravil in častne funkcije
Soglasno je občni zbor spremenil tudi pravila SAK glede častnih funkcij. Nova ureditev nadomesti vse doslješnje častne funkcije.
Ker si je od ustanovitve SAK od leta 1970 naprej več sakovcev pridobilo zelo velike zasluge za klub in so številni funkcionarji desetljeta svojega življenja investirali v razvoj SAK, je občni zbor sklenil preglednejšo hirarhijo častnih funkcij, s podelitvami pa naj SAK po nalogu občnega zbora SAK ravna zelo varčljivo.
Najvišja častna funkcija pri SAK je po novem častno članstvo v zlatu, ki ga je SAK podelil Rolandu Grilcu in Matevžu Wieserju.
Naslednja stopnja so častni člani, ji jih ima SAK doslej sedem. To so Joško Wrolich, Joza Habernik, Štefan Gregorič st., Rudi Merljak, Albert Smrečnik, Ivan Ramšak in Albin Waldhauser
Novo je SAK uvedel častno funkcijo ustanovnih članov, ki se jim SAK želi na ta način pokloniti za inciativo med leti 1969 in 1974, to so leta, ki jih lahko imenujemo ustanovna leta. Za ustanovne člane je SAK imenoval Joška Wrolicha, Zdravka Inzka in Miha Zablatnika.

Soglasno je bil izvoljen novi odbor SAK, ki bo svojo funkcijo izvajal do leta 2015:
Prezident: Wieser Franz
Poslovodeči prezident: Wieser Marko
Generalni tajnik: Kumer Silvo
Podpredsednika: Isopp Mirko, Gusti Zablatnik
Blagajničarka Goritschnig Katarina
Namestnik blagajničarke: Blažej Milan
Tajnica: Poppitsch Andrea
Odborniki Lampichler Rudi, Frastschko Daniel, Gregorič Stefan jun., Gregorič Jože, Kumer Franz, Lubas Johann, Tolmaier Hannes, Walter Franz in Stefan Wieser
Nadzorni odbor: Perč Jurij, Sadjak Leopold

Športni direktor ekipe v regionanli ligi je Ogris Igor.
Centra SAK v Pliberku in v Celovcu ter nogomtno akademijo na Slovenski gimnzaiji vodita Silvo Kumer in Ogris Igor.

Auf der Vollversammlung des SAK Klagenfurt wurde der bisherige Weg des Vereines bestätigt. Ziele für die nächsten 2 Jahre sind ein eigenes Stadion, Ausbau des Nachwuchses und die Festigung der TOP 3 Position in Kärnten.

Auf der Vollversammlung des SAK/Posojilnica Zveza Bank wurde von den Mitgliedern der bisherige Weg des Vereines zu 100 % bestätigt. Der SAK ist seit Bestehen der Regionalliga unter den top 3 Vereinen in Kärnten und setzt vor allem auf den eigenen Nachwuchs. „Das ist unser Weg auch in der Zukunft“, sagte in seinem Bericht der geschäftsführende Präsident Marko Wieser. Dem Regionalligisten haben in den letzten 4 Jahren die Kontrollen des Finanzamtes und der GKK besonders zugesetzt und erlauben in Zukunft keine großen finanziellen Sprünge. „Da es in Kärnten schwieriger ist als in anderen Bundesländern größere Sponsoren zu finden, hat unser Bundesland von Haus aus eine schwierigere Position in der Regional Liga, als die Steirer und Oberösterreicher,“ so Wieser.
Gerade deswegen schätzen die Klagenfurter Vereine besonders die Basishilfe der Stadt und des Landes für den Nachwuchsspielbetrieb. Der SAK hat derzeit 16 Mannschaften, die Zahl könnte sich schon bald erhöhen, betont Wieser. Das kostet natürlich viel, neben den Ausbildungsbeiträgen der Eltern und den Sponsoren ist der Beitrag der Stadt Klagenfurt ganz wichtig. Deswegen ergeht an Bürgermeister Christian Scheider und Sportstadtrat Jürgen Pfeiler ein besonderer Dank.

Einstimmig wurde folgender Vorstand gewählt:
Präsident: Wieser Franz
Geschäftsführender Präsident: Wieser Marko
Generalsekretär: Kumer Silvo
Obmannstellvertreter: Isopp Mirko, August Zablatnik
Kassier: Goritschnig Katharina
Kassierstellvetreter: Blažej Milan
Schriftführerin: Poppitsch Andrea
Vorstandsmitglieder: Lampichler Rudi, Fratschko Daniel, Gregorič Stefan jun., Gregorič Josef, Kumer Franz, Lubas Johann, Tolmaier Hannes, Walter Franz
Rechnungsprüfer: Perč Jurij, Sadjak Leopold

Sportdirektor der Regionalligamannschaft ist weiterhin Ogris Igor.
Die 2 SAK Nachwuchszentren und die SAK Fußballakademie werden von Silvo Kumer und Ogris Igor geleitet.


Vsebina strani je zaščitena z zakonom o varstvu avtorskih pravic – © by sak.at
Die Inhalte dieser Website sind urheberrechtlich geschützt – © by sak.at

About "SAK"

No Comments

Post a Comment